Financieel bijdragen

Ik wil graag geld overmaken

Fijn dat u geld wilt doneren aan de kerk. Er zijn verschillende doelen waaraan u kunt schenken. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Er zijn verschillende methodes om uw bijdragen over te maken:

  • via de webshop
  • met de APPostel app
  • of door op de link achter de hieronder genoemde doelen te klikken

Er is een korte handleiding beschikbaar voor de APPostel.

Download hier de app

Onderstaand vindt u de rekeningnummers of klik op de link om per ideal te betalen.

Beste collectemunten in de webshop Appostel
Collectemunten bestelt u in de webshop Appostel

Wijkkas PieterskerkNL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen onder vermelding van Pieterskerk of specifiek ander doel.

Wijkkas PauluskerkNL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen onder vermelding van Pauluskerk of specifiek ander doel.

Collectemunten bestellen: u kunt geld overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes 10 groene (à € 20) en/of 20 witte munten (à € 20) – min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst bij een kerkrentmeester of bestel in de webshop

Kerkbalans: NL 84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz Kerkbalans meer informatie. U kunt ook een periodieke schenking regelen, dat is fiscaal aantrekkelijk en geeft meer zekerheid voor de wijkgemeente voor een langjarige bijdrage.

Solidariteitskas NL09RABO 03737 045 18 CvK Protestantse gemeente Breukelen inzake solidariteitskas

DiaconieNL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Zendingscommissie Pieterskerk: NL81 INGB 0003 0881 09 t.n.v. Zendingscie Pieterskerk

ZWO commissie Pauluskerk

KerknieuwsNL51 RABO 0310 6764 60 € 20 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen inzake Kerknieuws

Administrateur: Dhr J. Winkel
Postbus 177, 3620 AD Breukelen
email: boekhouding

Vrienden van de Pieterskerk
Frans Vonk, Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, e-mail: frans.vonk@hotmail.com
NL27 RABO 0324 2763 89 op naam van Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen, meer informatie ook over het orgel op www.vriendenvandepieterskerk.nl