Actie Kerkbalans

De Protestantse gemeente Breukelen organiseert jaarlijks de actie kerkbalans in de maand januari. De financiële actie zorgt ervoor dat het kerkelijk werk in de Pieterskerk en de Pauluskerk doorgang kan blijven vinden. Uw steun is hiervoor onmisbaar. Per wijkgemeente is een brief beschikbaar met meer informatie.

Wijkgemeente Pieterskerk

Wijkgemeente Pauluskerk

Geen brief ontvangen en toch willen bijdragen? Stuur een mail naar administratie@pknbreukelen.nl of maak u bijdrage over naar : NL 84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz Kerkbalans onder vermelding van welke wijkgemeente u wilt steunen.

Een richtlijn voor uw bijdrage via de actie Kerkbalans

Veel mensen willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag aan de kerk willen schenken, ook in vergelijking met anderen.
Een landelijk richtbedrag is 1% van het netto loon. Is dat voor u een bezwaarlijk bedrag, dan mag u uiteraard ook minder geven. Bij een hoger inkomen hopen we dat u een hoger percentage wil geven, naar draagkracht. Gelukkig zijn er ook leden die meer – en soms veel meer – bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan vragen we u die bijdrage voort te zetten of zelfs nog te verhogen. De richtbedragen zijn als volgt, hierbij is er nog geen rekening gehouden met eventuele fiscale mogelijkheden:

  • minimumloon, jongeren, studenten: € 5-10 per maand
  • modaal inkomen (€ 1.800 netto): € 20-40 per maand
  • 2 keer modaal: € 50-100 per maand
  • 3 keer modaal: € 100-200 per maand

Zelf overmaken?

Hieronder de gegevens, vermeld indien bekend uw registratienummer

Kerkbalans: NL 84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz Kerkbalans meer informatie. U kunt ook een periodieke schenking regelen, dat is fiscaal aantrekkelijk en geeft meer zekerheid voor de wijkgemeente voor een langjarige bijdrage.