Periodieke schenking

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Een periodieke gift is een goede manier om het werk van onze plaatselijke gemeente, de diaconie of zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken in uw belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. De presentatie kunt u hier vinden. Met de schenkcalculator kunt u uw persoonlijke situatie uitrekenen. Wij hebben voor u al een modelovereenkomst opgesteld ( zie de bijlage onderaan de pagina). U kunt deze opsturen naar College van Kerkrentmeesters Postbus 177, 3620 AD Breukelen of afgeven in de kerk. Wilt u ook de specificatie vullen? Dan zijn al uw kerkelijk giften aftrekbaar.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

 • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Meer informatie kunt u ook vinden bij de Belastingdienst.

Protestantse Kerk is een ANBI
 • Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor onze plaatselijke gemeente en diaconie.
Reken uw persoonlijke situatie uit
 • Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.
  >Direct naar Schenkcalculator.
Hoe werkt Periodiek schenken voor de Pieterskerk?
 • Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator en bepaal hoeveel u extra aan de kerk wilt schenken.
 • Download hier de model schenkovereenkomst Periodiek schenken
 • Vul de overeenkomst in. Wilt u ook de ingesloten specificatie vullen? Dan zijn al uw kerkelijk giften aftrekbaar.
 • U kunt de overeenkomst opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 177, 3620 AD Breukelen of afgeven in de kerk.
 • U ontvangt van ons een exemplaar retour met transactienummer voor uw administratie