Veilige Kerk

De Protestantse gemeente Breukelen wil een veilige kerk zijn voor iedereen. We zijn open en transparant. Ervaart u dit anders en voelt u zich niet veilig? Dan zijn er interne en externe vertrouwenspersonen waarmee u in contact kunt treden.

We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse Gemeente Breukelen (PGB). Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Dat geldt voor alle plekken waar we werken en samenkomen. De Algemene Kerkenraad heeft daarom de gedragscode van de PKN overgenomen.

Aanstellingsbeleid


Voordat een vrijwilliger in de kerk een taak op zich neemt, voeren we een (kennismakings)gesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.
Ook tijdens vergaderingen het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwens contactpersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met deze personen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen. Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies?
Onze contactpersonen helpen je graag of brengen je in contact met de externe vertrouwenspersonen binnen de Classis Utrecht. Klik hier voor hun gegevens.

Gedragscode

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Onze gedragscode is gelijk aan die van de Protestantse Kerk Nederland. We willen graag dat je je veilig voelt binnen onze Protestantse Gemeente. Lees de gedragscode hier: gedragscode

Verklaring omtrent gedrag


De intentie is dat vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. We doen hiervoor in 2024 een collectieve aanvraag, nieuwe vrijwilligers kunnen deze VOG zelf aanvragen.

Contactpersonen Veilige Kerk

In de Protestantse gemeente BReukelen zijn twee contactpersonen Veilige Kerk. Hilma Thijs en Harrie Oussoren staan u te woord. Zij kunnen u verder op weg helpen als u vragen heeft in het kader van Veilige Kerk.

Hilma Atsma-Thijs, hilmathijs@hotmail.com, 06-6456 6553

Harrie Oussoren oussie69@gmail.com, 06-1106 6028

Meer informatie over Veilige kerk is ook te vinden op de website veiligekerk.nl