Verhuur

Wilt u één van de kerkgebouwen of zalen in de wijkgebouwen huren? Neem dan contact op met Kees Andreae via verhuur@pknbreukelen.nl